เกร็ดความรู้ สัตว์สะเทินน้ำสะท้อนบก

เกร็ดความรู้ สัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกจึงเรียกกันทั่วไปว่าสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก ที่เราต่างเคยกันตั้งแต่ก่อนสัตว์พวกนี้อาศัยอยู่ใต้น้ำ ทั้งบนบกมี ลักษณะ 2 อย่างนั้นก็คือ มีผิวหนังที่เปียกลื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่มีเกล็ดหรือว่าขนหายใจทางเหงือกปอดผิวหนัง   และผิวหนังที่มีต่อมเหงื่อทำให้ผิวชุ่มชื่นตลอดเวลา  ความพิเศษของสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกนี้อยู่ที่การแลกเปลี่ยนอากาศออกซิเจน 

เนื่องจากมีโครงสร้างของหลอดเลือดฝอยที่มีจำนวนมากเพื่อใช้ในการหายใจรวมถึงการผสมพันธุ์ สัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์กินกับปลาอาหารที่กินสัตว์เป็นตัวหนอนแมลงตัวเล็กใช้ลิ้นในการวัดเข้าไปเกร็ดความรู้ ที่อาศัยอยู่ใต้น้ำและริมแม่น้ำถึงสามารถอยู่ใต้น้ำได้ในเวลาที่นาน ได้แก่ เขียด อึ่งอ่าง กบ  จะมีลักษณะโครงสร้างที่คล้ายๆกัน  ดูลักษณะสำคัญจะมีผิวหนังทิ้งเรียบไม่มีเกล็ดตัวนั้นตลอดเวลา เพราะมีต่อมเหงื่อที่สร้างเมื่อคอยขับเคลื่อนตรงใต้ผิวหนัง  

เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

เกร็ดความรู้การเจริญเติบโตนอกจากการหายใจทางปอดแล้วยังสามารถแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน ทางผิวหนังที่บาง ทำให้สามารถอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานทั้งฤดูร้อน และฤดูหนาว  สัตว์พวกมีระบบความแห้งและขาดแคลนโดยการขุดรูหรือว่าฝังตัวเองไว้ใต้ดินเรียกว่าการ

จำศีล ในช่วงที่จำสิ่งนี้สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะไม่กินอาหารเลย จะมีการเก็บสะสมอาหารไว้ในร่างกายอย่างช้า ๆ เพื่อรอฤดูของฝนที่จะออกมากินอาหารได้อย่างปกติ

การสืบพันธุ์ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเมื่อถึงอายุ 2-3 ปี จะออกลูกอยู่ในน้ำไม่มีเมือกวางไข่เป็นกลุ่มที่มีสารหรือที่เราเห็นว่าเป็นหุ้นตัวอ่อนที่มีรูปร่างคล้าย ๆ กับมาเรียกได้ว่าเป็นลูกอ๊อด การหายใจด้วยเหงือกเมื่อเติบโตเต็มที่แล้วหัวจะทำงานได้หายใจทางออกได้เองเกร็ดความรู้แต่ต้องอาศัยอยู่ใต้น้ำ ส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทั้งภายนอกและภายในอย่างสิ้นเชิง   ตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือก เมื่อศัตรูขึ้นจะเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองที่อยู่ในระบบหายใจด้วยเหงือก และผิวหนัง    

วิวัฒนาการเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจำพวกแรกที่อาศัยอยู่ในน้ำนานมากที่สุดตั้งแต่ยุคปลายดีโวเนียน โดยประมาณ 406 ล้านปี  

Caudata หรือว่า  อันดับซาลาแมนเดอร์และนิวต์    เป็นอันดับของสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอันดับที่ 1 ที่มีโครงสร้างคล้ายกันกับ

จิ้งจกเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่เรามักพบเห็นโดยทั่วไปในภาษาไทยเรียกว่าจิ้งจกน้ำหรือว่า จั๊กกิ้มน้ำ เกร็ดความรู้ เมื่อเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะมีหางงอกออกมาในขณะที่เป็นตัวอ่อนนั้นรูปร่าง จะไม่ได้ต่างกันกับตัวที่เตรียมไว้สักเท่าไหร่ยกเว้นแต่หาง  สภาพของผู้และหนวดมีความแตกต่างกันออกไป รวมถึงสภาพแวดล้อมทำให้มีรูปร่างและวิวัฒนาการไปตามสภาพอากาศ  

Gymnophiona อันดับเขียดงู เป็นรูปร่างที่คล้ายกันกับมากแต่ว่าเป็นงูที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานเพราะมีลำตัวที่ยาวเรียว ไม่มีเกล็ดปลามีขนาดเล็กมากส่วนใหญ่มักพบเห็น และเข้าใจผิดว่าเป็นงูหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ทั่วโลกขนาดจำนวนของวงกระดูกสันหลัง บางชนิดอาจมีบางจำนวน 2 ปร้อง หรือว่า 3 ปร้อง รอบต่อกระดูกสันหลังและมีปร้องเดียวก็ได้  เก็บประกอบไปด้วย Collagen ชั้นที่ฟังเรียงซ้อนกันเป็นเกล็ดส่วนลึก ของปร้องลำตัวจะตามปฐมภูมิ

Anura หือ อันดับกบ เป็นสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบก ที่เราต่างรู้จักกันดี  รวมถึง คางคก อึ่ง  รูปร่างดวงจะมี 4 ขา หนังขาเขานั้นใหญ่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง เป็นอย่างมากกระโดดได้ในระยะไกลโดยมุมที่กระโดดมีความสูงที่สุดนั่นก็คือ 90 องศาเกร็ดความรู้ แต่จะมีการกระโดดในพื้นที่ราบเท่านั้นเมื่อทำมุม 45 องศา อัตราของการเร่งและการหดตัวของกล้ามเนื้อระหว่างนิ้วมีพังผืดเชื่อมติดกัน เป็นสัตว์ที่ไม่มีคอ และวางไข่ในน้ำ สัตว์จำพวกนี้จะมีต่อมระหว่างคอใช้ส่งเสียงร้องได้เรียกความสนใจจากตัวเมียเพื่อเข้ามาผสมพันธุ์ และวางไข่ในน้ำลักษณะของไข่ที่วางนั้นจะติดกันเป็นพวงเหมือนเมล็ดแมงลัก

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Click>> o-tattoo