เคมีบำบัด ไม่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนนั้นคิด

เคมีบำบัด หรือว่าเรานั้นเรียกกันสั้น ๆ ง่าย ๆ ว่า คีโม เป็นวิธีการรักษามะเร็งประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้ยาต้านมะเร็งตัวหนึ่งหรือว่าหลายชนิดประกอบอยู่ด้วยกัน เป็นสูตรการรักษาของโรคมะเร็งยาเคมีบำบัดที่มีมาตรฐานเกี่ยวกับเคมีบำบัดอาจใช้โดยมีเป้าหมาย ชัดเจนคือรักษาให้โรคนั้นหาย หรือว่าเพื่อยืดชีวิตแค่บรรเทาอาการเจ็บปวดก็ได้ที่ เรียกว่าเคมีบำบัดแบบประคับประคอง ในปัจจุบันนี้แล้วเมื่อถึงการรักษาด้วยยารักษามะเร็งที่สามารถออกฤทธิ์ ด้วยวิธีการยับยั้งหรือว่าการแต่งตัวของเซลล์มะเร็งซึ่งบางครั้งนั้น อาจไม่นับรวมยาที่ออกฤทธิ์ผ่านกลไกอื่น ๆ รวมถึงยาโดยการจับตำแหน่งเป้าหมายของโมเลกุลหรือว่ายีนส์ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระตุ้นการเจริญพันธุ์ของเซลล์มะเร็งผ่านฮอร์โมน อย่างเช่น สำหรับมะเร็งเต้านม หรือว่า แอนโดรเจน สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก ฮอร์โมนบำบัดหรือว่าการรักษาด้วยฮอร์โมนส่วนยาที่สามารถออกฤทธิ์ และยับยั้งส่งสัญญาณผ่านตัวรับ อย่างเช่น ไซโนซิสไคเนส ที่ถูกเรียกว่าการรักษาแบบมุ่งเป้า แปลว่าการรักษาจะเป็นแบบใดก็ตาม หรือว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ฮอร์โมนบำบัด และการรักษาแบบมุ่งเป้าหมาย ส่วนใหญ่แล้วยังเป็นการรักษาที่ไปทั่วร่างกาย เคมีบำบัด เมื่อให้ยาเข้าไปสู่ร่างกายยานั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว สามารถที่จะส่งไปออกฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งที่มีเลือดไปถึงรวมถึงร่างกายนั่นเอง

เคมีบำบัด

รักษา เคมีบำบัด ระงับเซลล์มะเร็ง

เคมีบำบัด แบบดั้งเดิมเป็นยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ที่ หมายถึง การเข้าไปรบกวนการยับยั้งกระบวนการแบ่งเซลล์ชนิดที่ตอบสนองการรักษาแบบนี้ที่แตกต่างกัน อาจจะเรียกว่าเป็นเคมีบำบัดยาที่ถูกทำลายเซลล์ลงไป ผลข้างเคียงที่จะเกิด ในเคมีบำบัดนี้ส่วนหนึ่งมาจากเซลล์ที่ปกติมีการแบ่งเซลล์บ่อยครั้งถูกทำลายไป พร้อมกับเซลล์มะเร็งยังเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในไขกระดูก เซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร รวมถึงเซลล์รากผม    กลไกการออกฤทธิ์ของเคมีบำบัด คือ การแบ่งตัวได้เจริญเติบโตที่ไม่สามารถที่จะควบคุมไม่ได้เพื่อนมีพฤติกรรมการลุกลาม แบบร้ายที่ได้แก่ การรุกรานเนื้อเยื่อ และการแพร่กระจายสาเหตุที่มีพฤติกรรมแบบนี้นั้น เกิดจากสาเหตุใด ๆ อย่างทั้งจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ผสมขึ้นได้ยินส่วนหนึ่งในการ ออนโคยีน  ฃ

เคมีบำบัด

วัตถุประสงค์ในการทำเคมีบำบัด หรือว่าการทำคีโมสามารถแบ่งออกเป็นหลายวัตถุที่ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย ถึงเป้าหมายในการรักษามะเร็งได้มากขึ้นของแพทย์ ที่มีการแนะนำเพื่อให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจที่จะรักษาก็ คือ ควบคุมเสี่ยงมะเร็ง ที่นอกเหนือจากการไปทำลายเซลล์มะเร็งแพทย์อย่างแนะนำ ให้ทำรวมถึงวิธีการควบคุมเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยที่มี เคมีบำบัด การเจริญเติบโตแพร่หลายในส่วนอื่นของร่างกาย เพื่อช่วยให้อาการของผู้ป่วยนะดีขึ้นและมีชีวิตที่ยาวมากยิ่งขึ้น ในบางครั้งอาจทำให้เข้าไปสลายเซลล์มะเร็งให้หายขาดได้ในบางรายในระยะเริ่มแรก

รักษาโรคมะเร็งเข้าไปทำอะไรเซลล์มะเร็งให้หายขาด ได้แต่ผู้ป่วยนานจะมีมะเร็งที่ขึ้นมาใหม่ ที่ได้รับจากการรักษาอยู่แต่ในบางกรณี ก็เป็นไปตามตัวอย่างที่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยประคับประคองอาการให้ดีขึ้น เนื่องจากเซลล์มะเร็งนั้นมีการแพร่กระจายไปทั่วร่างกายได้ง่ายไม่สามารถที่จะควบคุมได้โดยการทำเคมีบำบัดอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งมั่นเพื่อที่จะบรรเทาอาการเพียงเท่านั้นทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้มากที่สุด 

ข้อห้ามของการรับเคมีบำบัด คือ ผู้ป่วยอยู่ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ของ 3 เดือน อาจจะมีโอกาสทำให้ทารกนั้นเกิดการพิการตั้งแต่กำเนิดได้ ทั้งผู้ที่เป็นโรคไตที่รุนแรงเคมีบำบัดนี้ส่วนใหญ่มักจะต้องผ่านขั้นตอนการก่อน หรือว่ากำจัดของเสียโดยตับและไตจึงทำให้มีผลกระทบคนข้างที่จะสูง เคมีบำบัด และผู้ที่มีเซลล์เม็ดเลือดที่ต่ำมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงเนื่องจากมีภูมิต้านทาน ในบางรายอาจจะทำให้เกิดเลือดหรือว่าการใช้ยาก่อนเข้ารับการเคมีบำบัด เพื่อที่จะสร้างเซลล์เม็ดเลือดให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> iranicom